Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W ramach Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia przez nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju i opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

Henryka Baran - mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
studia podyplomowe:

 • Logopedia i terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
Pani Henryka Baran prowadzi zajęcia z dziećmi posiadającymi:


 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm,
 • z zespołem Aspergera i afazją,
 • pełni funkcję pedagoga specjalnego.
W ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają się:


 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • trening umiejętności społecznych.

Zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin w godzinach od 8.00 -13.00

Charakterystyka zajęć:

 • nauka prawidłowej wymowy,
 • rozwijanie procesów poznawczych, kategoryzowania,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, myślenia przez analogię,
 • nauka generalizowania,
 • ćwiczenia pamięci, równowagi, spostrzegawczości, koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowej i słuchowej,
 • ćwiczenia przetwarzania słuchowego, słuchu fonematycznego.
Pani pedagog w przedszkolu służy pomocą rodzicom w ramach indywidualnych konsultacji z rodzicami.


Godzina konsultacji:

Poniedziałek 12.00 - 13.00


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej