Zajęcia logopedyczne

Pomocą logopedyczną objęte są wszystkie dzieci, a w szczególności te które wymagają wsparcia na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i diagnozy wstępnej przeprowadzonej
w przedszkolu na początku roku przez logopedę.

Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne:

Justyna Kowalska - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Studia podyplomowe:
 • Logopedia
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Arteterapia

Charakterystyka zajęć logopedycznych:

 • wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie
 • wrażliwości słuchowej,
 • ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.

Pani Justyna Kowalska prowadzi:

Indywidualne zajęcia logopedyczne:
Poniedziałek - 13.00 - 15.00
Wtorek - 13.00 - 15.00
Piątek - 13.00 -14.00

Grupowe zajęcia logorytmiczne w każdej grupie przedszkolnej:
Piątek - 8.00 - 8.30
Piątek - 8.30 - 9.00


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej