Projekty edukacyjne

W roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu Samorządowym we wszystkich grupach wiekowych są realizowane następujące projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne:

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Bajkowa wyprawa"

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa
 • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

CELE SZCZEGÓŁOWE:(dziecko)

 • Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej
 • Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę klasyczną
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań
 • Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe
 • Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi
 • Poszerza słownictwo
 • Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie
 • Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu
 • Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania

Realizacja projektu odbywa się w obrębie następujących bajek:

1. Czerwony kapturek
2. Trzy świnki
3. Kot w butach
4. Jaś i magiczna fasola
5. Kopciuszek
6. Królewna Śnieżka
7. Złota rybka
8. Jaś i Małgosia
9. Roszpunka
10. Calineczka2.Ogólnopolski Program KRAINA INNOWACJI „Ciekawi świata- kulturowa podróż po globie"


CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Przybliżenie dzieciom informacji o różnorodnych kulturach i tradycjach.
 • Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i wierzeń, które
  w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, stykają się ze sobą, niejednokrotnie przeplatając się i tworząc nowe formy.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zwiększanie zainteresowania podróżami
 • Motywowanie do nauki języków obcych oraz wzrost poziomu tolerancji dla tego co dotychczas było dla uczniów obce i nieznane
 • Szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją, kulturą i przynależnością
 • Zwiększenie pewności siebie u dzieci, akceptacji swoich mocnych i słabych stron
 • Dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek


3. Ogólnopolski projekt "Dookoła Polski"

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Podejmowanie różnorodnych aktywności inspirowanych historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski
 • Zaszczepianie w dzieciach od najmłodszych lat idei lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Propagowanie idei lokalnego patriotyzmu
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Rozbudzanie miłości do ojczyzny
 • Poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach
 • Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Aktywizowanie środowiska przedszkolnego

Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.pl


Biuletyn Informacji Publicznej