Projekty edukacyjne

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu Samorządowym są realizowane następujące innowacje pedagogiczne:

W grupie Krasnoludków i Misiów:

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"

CELE PROJEKTU:

1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych,
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.
2. Cele szczegółowe:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
- nauka właściwych społecznie postaw oraz zachowań,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
- zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
- doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
- kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
- rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
- stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
- wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych,
- stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.


TERMIN I REALIZACJA PROJEKTU:
1. Projekt rozpoczyna się 1 września 2023 roku i trwa do 31 maja 2024 roku.

OPIS PROJEKTU:
Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina), autorstwa Anity
Głowińskiej, opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań, w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, uczyć odpowiednich zachowań,
ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek o przygodach
sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego nadaje,
ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje różne problemy oraz ich
rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia dla malucha.
Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci, do
podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej opowieści.
Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami książeczek, dzięki
czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz wartości może przyjść
im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci, skorelowany z
podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo dający się wpleść w
działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak, aby możliwe było
zrealizowanie scenariuszy w ciągu całego roku szkolnego.

REALIZACJA PROJEKTU:
Realizując poszczególne zadania, nie trzeba trzymać się sztywno schematów,
a ilu nauczycieli, tyle pomysłów. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia! Podane
zabawy można traktować jako jeden scenariusz zajęcia głównego, albo każdą
propozycję realizować odrębnie w cyklu porannym lub popołudniami. Do
zrealizowania projektu niezbędne są niżej wymienione książki z serii o Kici Koci:
1. Kicia Kocia sprząta
2. Kicia Kocia gotuje
3. Kicia Kocia w pociągu
4. Kicia Kocia w kosmosie
7. Kicia Kocia. Zima
5. Kicia Kocia i straszna burza
6. Kicia Kocia zostaje policjantką
8. Kicia Kocia na plażyW grupie Biedronek i Pszczółek


2.Ogólnopolski Program KRAINA INNOWACJI „Między nożem a widelcem"

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

– zapoznanie uczniów z wybranymi przepisami kulinarnymi z całego świata;
– możliwość poszerzania horyzontów, rozpalanie ciekawości światem, podróżami i kuchnią;
– promocja zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych i zdrowych posiłków,
– utrwalanie odpowiedzialnych postaw związanych z niemarnowaniem jedzenia w myśli idei zero waste,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami gospodarstwa domowego oraz nauka prostych umiejętności i czynności samoobsługowych;
– stymulacja multisensoryczna – wielozmysłowe poznawanie kuchni świata;
– trening małej motoryki przy okazji zajęć kulinarnych;
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni przy okazji realizacji przepisów kulinarnych;


W grupie Żabek i Motylków

3. Mały miś w Świecie Wielkiej Literatury

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej