O placówce

Historia powstania Przedszkola Samorządowego
w Klimontowie

Powstanie przedszkola w Klimontowie wiąże się z ogromnym wysiłkiem i trudem wielu osób chcących pomagać, chronić i otaczać opieką dzieci bezbronne i opuszczone, wymagające wsparcia i miłości.   Pierwsza tego typu placówka powstała w 1912 roku, kiedy to Sandomierskie Towarzystwo Dobroczynności utworzyło ochronkę dla dzieci poniżej siedmiu lat. Prowadzona była przez siostry bezhabitowe pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus. Początkowo ochronka mieściła się
w jednym pokoju, do którego codziennie uczęszczało 50-80 dzieci. Druga wojna światowa spowodowała, że  ilość dzieci zwiększyła się o sieroty przywożone przez przełożoną zakonu  s. Marię Herman z okolicznych wsi. Po drugiej wojnie światowej kierowniczką placówki została s. Maria Ruszkowska, która z wielkim oddaniem rozpoczęła pracę z dziećmi. Wspólnie z mieszkańcami Klimontowa wyremontowano budynek  znajdujący się obok Zgromadzenia Sióstr i przeniesiono tu przedszkole. Nowa placówka posiadała przestronne pomieszczenia oraz ogródek, w którym mogły przebywać dzieci. Zaczęto również wyposażać sale przeznaczone do zabawy i nauki dzieci. Oprócz sióstr w przedszkolu zaczęły pracować wychowawczynie świeckie – Krystyna Szymańska i Danuta Malicka. W 1975 roku s. Maria Ruszkowska odeszła na zasłużoną emeryturę, zostawiając
w przedszkolu znaczną część swojego życia. Jej miejsce zajęła  mgr Anna Piątek, osoba świecka , nauczycielka miejscowej Szkoły Podstawowej, posiadająca pełne przygotowanie do pracy z dziećmi. Przedszkole administracyjnie i finansowo staje się zakładem podlegającym Radzie Gminy oraz jej przedstawicielowi w osobie Naczelnika Gminy Bogdana Sieranta. Od tego momentu rozwój nowej placówki oraz jej funkcjonalność zależy od miejscowych osób wybieranych w wyborach samorządowych. Nowa kierowniczka stara się zmienić lokum przedszkola, stworzyć dzieciom lepsze warunki do zabawy, nauki i wychowania. Jej zabiegi kończą się powołaniem Komitetu Budowy Przedszkola. Powstaje wówczas projekt nowej placówki, zostaje wykupiony plac pod budowę, a nawet wykopano fundamenty. Ostatecznie jednak Rada Gminy zdecydowała, że owe fundamenty zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkól Zawodowych, które posiadały jeszcze gorsze warunki lokalowe.
W latach 80-tych w przedszkolu pracują już tylko osoby świeckie. W 2001 roku pani Anna Piątek odchodzi na emeryturę. Wówczas funkcję dyrektora przedszkola obejmuje pani mgr Barbara Bilska. Rok później przedszkole zostaje przeniesione do wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej. Adaptacja tych pomieszczeń dla dzieci została dokonana dzięki staraniom oraz zabiegom Wójta Gminy Adama Przybylskiego. Początkowo przedszkole funkcjonowało w dwóch obszernych salach dla grupy starszej i młodszej. Ze względu na duże zapotrzebowanie wśród tutejszej społeczności w 2007 roku został utworzony jeszcze jeden oddział dla grupy 3-4 latków. Od tego momentu w dalszym ciągu przedszkole się rozwija i przybywają kolejne oddziały i adaptacja sal szkoły podstawowej.
W 2020 roku dzięki staraniom Pani Dyrektor Barbary Bilskiej, Pana Burmistrza Marka Goździewskiego oraz funduszom przeznaczonym przez Radę Gminy Klimontów przeprowadzono gruntowny remont małego bloku szkoły podstawowej adaptując go w całości pod przedszkole. Obecnie mamy sześć oddziałów przedszkolnych, które mieszczą się w pięknych, przestronnych, wyremontowanych
i wyposażonych salach. Dzieci mają wspaniałe warunki, gdzie mogą się bawić, uczyć i miło spędzać czas, rozwijając swoje zdolności, zainteresowania i dziecięce pasje, a radość i ich entuzjazm są dowodem na to, że są szczęśliwe w tym miejscu.


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej