Rozkład dnia


7:00 - 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji dydaktyczno - wychowawczych, pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Obserwacja dzieci.

 8:30 - 9:00 Zabawy ruchowe, integracyjne, zabiegi higieniczne. 

9:00  - 9:30 Śniadanie.

9:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych,  stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, literaturą i muzyką. 

11:00 - 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne oraz organizowane przez nauczycieli, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. 

11:30 - 12:00 Czynności samoobsługowe, wdrażanie do samodzielności. Przygotowanie do obiadu.

12:00 - 12:30 Obiad. 

12:30 - 13:00 Odpoczynek .Słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz literatury dziecięcej. 

13:00 - 14:00 Zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych piosenek i wierszy.

 14:00 - 14:20 Podwieczorek.

14:20 - 16:00 Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora wszechstronnego rozwoju dzieci w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno-wychowawcza. Swobodne zabawy
w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.  

 Uwaga:

Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej