Ramowy rozkład dnia

7.00– 8:30 Przyjmowanie dzieci , zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

 zabawy indywidualne i grupowe rozwijające zainteresowania dzieci .

Indywidualne kontakty z rodzicami.

8:30- 9.00 Prace porządkowe na sali. Przygotowanie do śniadania.

Czynności higieniczne przed śniadaniem.

9:00- 9.30 Śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom podczas śniadania. Przygotowanie i nauka

 do samodzielnego spożywaniu posiłku. Toaleta oraz zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:30 – 10.30  Zajęcia tematyczne, zespołowe i indywidualne dostosowane do możliwości

 i predyspozycji rozwojowych dziecka. Zajęcia dydaktyczne rozwijające mowę, pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość oraz  logiczne myślenie. Czytanie książeczek, bajek, opowiadań , wierszy.

Zajęcia wspomagające rozwijanie aktywności plastycznej ,  muzycznej, ruchowej, rytmicznej ,

 Zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu,

zabawy na placu zabaw.

10:30 – 11.30 Zabawy swobodne i dowolne  w sali zabaw.

11:30 -  12:00   Porządkowanie sali.  Toalet i czynności higieniczne.

Przygotowywanie dzieci do obiadu.

12:00 -12:30 Obiad :zupa, II danie – karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym

spożywaniu posiłku.

12:30 – 12:45  Czynności higieniczne , przygotowywanie dzieci do snu po obiedzie.

12:45 – 13:45  Odpoczynek i drzemka dzieci ( czytanie bajek , słuchanie kołysanek,

muzyki relaksacyjnej, monitorowanie snu dzieci).

13:45 – 14:00  Pobudka. Ubieranie dzieci. Toaleta i  czynności higieniczne.

14:00 – 14:20  Podwieczorek, pomoc dzieciom przy spożywaniu  posiłku.

14:20 – 14:45  Czynności higieniczne po podwieczorku.

14:45 – 16:00  Zabawy dydaktyczne - tematyczne  o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. Dowolne   zabawy   dzieci w kącikach zainteresowań .

Swobodne  zabawy na świeżym powietrzu ( w zależności od sprzyjającej pogody)

do momentu odebrania dzieci przez rodziców. Kontakty indywidualne oraz rozmowy z rodzicami  .


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej