Opłaty

W Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie od 1 września 2022 roku obowiązuje dzienna stawka żywieniowa dla dzieci z przedszkola w wysokości 7,00 zł, która obejmuje zakupy surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Opłaty dzienne za posiłki dla dzieci przedszkolnych wynoszą:
Śniadanie - 2,00 zł
Obiad - 4,00 zł
Podwieczorek - 1,00 zł
Opłaty wnosi się po zakończonym miesiącu, najpóźniej do 10-tego danego miesiąca u intendentki.
Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.


Zgodnie z rozporządzeniem, dzieci zapewnione mają 5 godzin pobytu w przedszkolu
bezpłatnie
W naszym przedszkolu jest to w godzinach 8.00-13.00
Za każda rozpoczętą dodatkową godzinę
rodzice płacą 1 zł (godziny dodatkowe płatne w kolejnym miesiącu np. dziecko we
wrześniu ma 15 godz. dodatkowych za które płaci się już w październiku razem z
wyżywieniem )


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej