Podstawa programowa

                                                                                                                                                                                                        Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                                                                                        z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania
przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,
zwanych dalej „przedszkolami", oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń 
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Czytaj więcej...

Kadra

kadra

Dyrektor placówki-mgr Barbara Bilska

mgr Jolanta Kaczmarczyk-nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Bach -nauczyciel dyplomowany  

mgr Barbara Foch -nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Miller -nauczyciel mianowany    

mgr Małgorzata Zieja -nauczyciel dyplomowany    

mgr Ewa Bokwa-nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Gwizdoń- nauczyciel wspomagający                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                    

O placówce

                                                                                                                           kot

 

Historia powstania Przedszkola Samorządowego w Klimontowie

 Powstanie przedszkola w Klimontowie wiąże się z ogromnym wysiłkiem i trudem wielu osób chcacych pomagać, chronić i otaczać opieką dzieci bezbronne i opuszczone, wymagające wsparcia i miłości.

Czytaj więcej...