Kadra

kadra

Dyrektor placówki-mgr Barbara Bilska

mgr Jolanta Kaczmarczyk-nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Bach -nauczyciel dyplomowany  

mgr Barbara Foch -nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Miller -nauczyciel mianowany    

mgr Małgorzata Zieja -nauczyciel dyplomowany    

mgr Ewa Bokwa-nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Gwizdoń- nauczyciel wspomagający